ПАТРИОТИЧНИ РАЗКАЗИ

 

"Старият дъб" - Бисер Тошев

"Парад на бесовете" - Борис Церовски

"Свещи" - Марион Колева

"Панковият оркестър" - Красимир Бачков

"Знакът" - Красимир Бачков

"Части от цялото" - Йордан Радичков

"Отдайте чест!" - Бисер Тошев

"Копчето" - Алекс Болдин

"Песента на часовника" - Красимир Бачков