ОТКЪСИ ОТ РОМАН

 

"Да срещнеш Джо Блек" - Красимир Бачков

"Самотни сърца(Началото)" - Борислав Гърдев

"Самотни сърца(По зова на сърцето)" - Борислав Гърдев

"Самотни сърца(Време за избор)" - Борислав Гърдев

"Самотни сърца(Преследване на щастието)" - Борислав Гърдев

"Самотни сърца(Сблъсъкът)" - Борислав Гърдев

"Самотни сърца(Споразумението)" - Борислав Гърдев

"Самотни сърца(Един особен ден)" - Борислав Гърдев

"Самотни сърца(Предложението)" - Борислав Гърдев

"Самотни сърца(В очакване)" - Борислав Гърдев

"Самотни сърца(Предизвикателството)" - Борислав Гърдев

"Самотни сърца(Любов необяснима)" - Борислав Гърдев

"Самотни сърца(Неочаквана среща)" - Борислав Гърдев

"Самотни сърца(Обречените милиони-1)" - Борислав Гърдев

"Самотни сърца(Обречените милиони-2)" - Борислав Гърдев

"Самотни сърца(Писмо от Холивуд)" - Борислав Гърдев

"Джими и противогазите" - Калин Терзийски

"Отражение" - глава първа - Николай Пеняшки

"Отражение" - глава втора - Николай Пеняшки

"Отражение" - глава трета - Николай Пеняшки

"Отражение" - глава четвърта - Николай Пеняшки

"Отражение" - глава пета - Николай Пеняшки

"Отражение" - глава шеста - Николай Пеняшки

"Отражение" - глава седма - Николай Пеняшки

"Отражение" - глава осма - Николай Пеняшки

"Отражение" - глава девета - Николай Пеняшки

"Отражение" - глава десета - Николай Пеняшки

"Отражение" - глава единадесета - Николай Пеняшки

"Отражение" - глава дванадесета - Николай Пеняшки

"Отражение" - глава тринадесета - Николай Пеняшки

"Легионът на обречените - 1" - Красимир Бачков

"Легионът на обречените - 2" - Красимир Бачков

"Легионът на обречените - 3" - Красимир Бачков

"Легионът на обречените - 4" - Красимир Бачков

"Легионът на обречените - 5" - Красимир Бачков

"Легионът на обречените - 6" - Красимир Бачков

"Легионът на обречените - 7" - Красимир Бачков

"Легионът на обречените - 8 " - Красимир Бачков

"Светът е голям и спасение дебне отвсякъде" - Илия Троянов

"Калуня - Каля" - 1 откъс - Георги Божинов

"Калуня - Каля" - 2 откъс - Георги Божинов

"Калуня - Каля" - 3 откъс - Георги Божинов

"Калуня - Каля" - 4 откъс - Георги Божинов

"Калуня - Каля" - 5 откъс - Георги Божинов

"Значението на медиите за "реформиране на мисленето" - д-р Атанас Гълъбов

"Методи на пропагандата" - д-р Атанас Гълъбов

"Технология на контрола" - д-р Атанас Гълъбов

"Религията като средство за контрол" - първа част - д-р Атанас Гълъбов

"Религията като средство за контрол" - втора част - д-р Атанас Гълъбов

"Психотронно оръжие" - д-р Атанас Гълъбов

"Глобализация или царство на терора" - д-р Атанас Гълъбов