ПРИТЧА ЗА ХИТРЕЦА

разказано от ВАЛЕНТИН НАЧЕВ

 

 

 

 

Един хитрец отворил кръчма в някакъв град отвъд морето. От всички страни пристигали уморени пътници и се отбивали в кръчмата да отпочинат и да пийнат по едно вино. Отначало кръчмарят поднасял на своите гости вино, разредено с малко вода, а по-късно, когато разбрал, че пътниците не са много придирчиви, започнал да им поднася вода, оцветена с малко вино. Така само за две години той успял да събере цяла торба жълтици, затворил кръчмата и тръгнал да си ходи.

В близкия екзотичен пристанищен град забогателият кръчмар си купил една маймунка – да му весели децата, качил се на кораба и потеглил. На обяд той се разположил в корабната гостилница и си поръчал обилна храна, а на маймунката хвърлил два костеливи ореха. След като свършил яденето, ситият хитрец се изтегнал на палубата да подремне малко. Преди да заспи, той си спомнил за жълтиците, отметнал торбата от рамото си и я мушнал под главата си – на сигурно място. Маймунката стояла клекнала край него и го следяла с умните си очи. Тя била още доста гладна и щом видяла, че господарят й скрил торбата под главата си, с нетърпение зачакала, докато заспи.

Щом кръчмарят заспал, маймунката посегнала внимателно, измъкнала торбата изпод главата му, бръкнала вътре и извадила една жълтица. Почнала да я разглежда, захапала я, но като разбрала, че не става за ядене, ядосала се, грабнала торбата, завъртяла я над главата си и я метнала в морето.

Заспалият кръчмар се стреснал, скочил на крака и погледнал втрещен ценната си торбичка, която бавно потъвала във водата. Захванал да се удря с юмруци по главата и гневно да си скубе косата.

– Защо ми трябваше тая проклета маймуна? Тая подла гадина!

– Приятелю, не се съкрушавай. – обадил се зад гърба му един добродушен стар моряк, който често пъти се отбивал в кръчмата на хитреца. – По-добре си извади поука: Тия жълтици водата ти ги донесе и пак водата ги отнесе. Запомни, че всеки човек, който се занимава с маймунски номера в един момент попада в компанията на по-хитра маймуна и винаги си намира майстора.