Марина Низамска

 

 

 Марина Низамска е началник отдел "Аварийно планиране и готовност" в Агенцията за ядрено регулиране. Завършва висше образование във Физическия факултет на СУ "Св. КлиментОхридски"специалност "Инженерна физика", специализация "Ядрена техника и ядрена енергетика". През 1990 г. постъпва на работа в Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели (КИАЕМЦ). Работила е в продължение на 3 години и в Гражданска защита. Специализирала е по линия на МААЕУЕС и НАТО в областта на аварийното планиране и реагиране при ядрена и радиационна авария. Участва в разработването на националното законодателство в областта и националния авариен план, както и в организирането на национални и международни учения.

 

 

Публикации в сайта:

 

"Чернобил ще остане стотици години изолирана зона"